Možnosti financování předcházení vzniku odpadů

by · Oct 24, 2016 · 209 views ·

CEMC

Jednou z cest k získání potřebných prostředků pro projekty předcházení vzniku odpadů jsou dotační programy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 a Národní program životní prostředí. Přednáška bude zaměřena na představení obou základních programů, možností získání dotací na investiční a neinvestiční projekty. Součástí přednášky bude harmonogram výzev na rok 2017 OPŽP 2014+.