Možnosti financování předcházení vzniku odpadů

Oct 24, 2016

Speakers

About

Jednou z cest k získání potřebných prostředků pro projekty předcházení vzniku odpadů jsou dotační programy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 a Národní program životní prostředí. Přednáška bude zaměřena na představení obou základních programů, možností získání dotací na investiční a neinvestiční projekty. Součástí přednášky bude harmonogram výzev na rok 2017 OPŽP 2014+.

Organizer

About CEMC

CEMC a FŽP ČZU v Praze pod patronací Odpadového fóra zvou na 1. ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, která se bude konat 2. 10. 2014 v aule České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker