Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů

by · Oct 24, 2016 · 248 views ·

CEMC

Prezentace by měla představit projekt „Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů“, jehož zadavatelem je TA ČR, garantem MŽP a řešitelem je společnost GREEN Solution, s.r.o. Projekt probíhá od dubna 2016 do prosince 2016. Hlavními výstupy by měly být 3 metodiky (uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů, metodika pro SEV a školy a metodika pro veřejnou správu) a příručky a letáky pro vybrané cílové skupiny (občan, obce, gastrosektor, stavební sektor).