Jak efektivně předcházet vzniku BRO v obci? Poučení z dosavadních chyb

by · Oct 24, 2016 · 227 views ·

CEMC

Prevence vzniku BRO je stejně jako u ostatních druhů odpadů pro obec nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější variantou. Systém je však třeba nastavit komplexně a s dlouhodobým výhledem. V minulosti byly často budovány dlouhodobě neudržitelné systémy nakládání s BRO. První krok k udržitelnému systému je podpora domácího kompostování, a to zejména naučit občany, jak doma správně kompostovat a využívat vyrobený kompost. Dalším krokem je vyřešit rostlinné zbytky z údržby obecní zeleně a BRO, které nejsou lidé schopni zpracovat doma. Obec může zřídit systém komunitního kompostování, ale je třeba brát v úvahu náklady na provoz celkovou náročnost podobného zařízení.