Předcházení vzniku odpadů v kontextu oběhového hospodářství v ČR

by · Oct 25, 2016 · 210 views ·

CEMC

Přednáška bude zaměřena na představení pozice předcházení vzniku odpadů v kontextu oběhového hospodářství nejen v ČR, ale i EU. V rámci sdělení "Uzavření cyklu: Akční plán EU pro oběhové hospodářství" Evropská komise identifikuje aktivity vedoucí k předcházení vzniku odpadů jako klíčové pro celý koncept oběhového hospodářství. Z tohoto pohledu je zřejmé, že význam předcházení vzniku odpadů bude stoupat, ať už v různých průmyslových sektorech nebo sektoru komunálním. Česká republika se zejména prostřednictvím schváleného Programu předcházení vzniku odpadu aktivně v této oblasti angažuje.