Oběhové hospodářství, druhotné suroviny a MPO

by · Oct 25, 2016 · 234 views ·

CEMC

Druhotné suroviny byly v minulosti samozřejmou součástí průmyslových procesů. S vývojem nové legislativy postupně docházelo k částečnému útlumu využívání některých komodit druhotných surovin. Jak nyní nastavit efektivní cyklus zdrojů bez další administrativní a finanční zátěže podnikatelské sféry? Mají druhotné suroviny v novém směru EU své místo a opodstatnění? Nebo jde vývoj již zcela novým jiným směrem? Otázek k aplikaci předcházení vzniku odpadů a k uplatnění principům oběhového hospodářství v praxi bude pravděpodobně přibývat. MPO některé z těchto otázek řešilo při zpracování Politiky druhotných surovin ČR a následně i v Akčním plánu. Jsme však stále na samém začátku potřebných změn, které je potřeba diskutovat, neboť se dotknou celého hospodářství a tím odborné i občanské veřejnosti.