Implementační centrum cirkulární ekonomiky (ICCE) SPDS ČR

by · Oct 25, 2016 · 173 views ·

CEMC

SPDS ČR podporuje využívání odpadů již 50 let. V červnu zřídil ICCE, které důrazně staví na principech využívání odpadů jako zdrojů surovin, doplňkově i energie. Cílem ICCE je podpora realizace nejúčinnějších postupů předcházení vzniku odpadů ve výrobě, službách a veřejném sektoru a nakládání s odpady jako s cennými zdroji. ICCE staví na detailní dlouhodobé znalosti oboru, trvalém vyhledávání BAT technologií, na znalosti obchodních principů v dané oblasti v ČR, v EU, ale i globálně.