Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví

by · Oct 25, 2016 · 179 views ·

CEMC

Návrhem budovy je možné výrazně ovlivnit množství produkovaného odpadu a možnosti jeho dalšího využití. Tento příspěvek se zabývá vztahem mezi objemem a životností stavebních konstrukcí a množstvím stavebního odpadu a následně i faktory, které mají dopad na organizační náročnost třídění, čistotu vytříděného odpadu, energetickou a technologickou náročnost recyklace, technické vlastnosti recyklátu nebo podíl nerecyklovatelného odpadu. Naznačené vztahy budou ukázány na příkladech konkrétních konstrukcí a staveb.