Chemický průmysl pro oběhové hospodářství

by · Oct 25, 2016 · 285 views ·

CEMC

Oběhové hospodářství, které se snaží být novým šlágrem v politikách Evropské unie, vnímá chemický průmysl ve vší komplexnosti. Základní idea – pokud využijeme suroviny ze 100 %, minimalizujeme negativní vlivy na životní prostředí. Pokud to dokážeme opakovaně, není co řešit. - Všechna zařízení pro chemické výroby jsou na úrovni nejlepších dostupných technik a mají jednoznačnou materiálovou bilanci výroby. - Pro finální výrobky určené pro stavebnictví využíváme hodnocení životního cyklu výrobku (LCA). - Chemické výroby jsou schopny využívat např. i nebezpečné odpady vznikající při zpracování kovů atd.