Zodpovědné řízení životního cyklu IT a snižování nadspotřeby

by · Oct 25, 2016 · 294 views ·

CEMC

S narůstající rychlostí obměny IT zařízení roste i produkce odpadu, spotřeba energií a surovin, čímž roste zátěž na životní prostředí a ztenčují se zdroje. Vyřazenou výpočetní techniku nevnímáme jako odpad, ale jako zařízení k dalšímu užívání, případně jako zdroj materiálů. Základní premisou naší činnosti je garance bezpečnosti dat, která zabrání zneužití informací z vyřazené IT. Profesionální technický audit určí možnost opětovného užití či potřebu recyklace. Jedná se o profesionální, moderní a zodpovědný přístup k životnímu cyklu IT, plně v souladu s konceptem cirkulární ekonomiky a udržitelným rozvojem.