Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Česká škola 21.století: Učitel - Kouč - Robot: Změna role ve školách

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.