Využití odpadního materiálu z výroby betonu

by · Oct 25, 2016 · 279 views ·

CEMC

Při výrobě betonu je možné používat recyklační zařízení, které je určeno k dalšímu využití čerstvých zbytků betonové směsi z autodomíchávačů a autočerpadel na beton, kdy vyprané kamenivo a kalová voda nachází přímé využití při výrobě nových betonových směsí. Vhodný systém sedimentačních jímek zajišťuje separaci pevných částic ze splachů areálu betonárny a maximalizuje využití dešťových vod. Lze prohlásit, že veškerý odpadní materiál vznikající z provozu betonárny může nalézt další využití a nemusí končit na skládkách odpadu.