From Bench to Patients

by · Nov 15, 2016 · 612 views ·

Jak vědci vyvíjejí nové léky proti rakovině prostaty? To vám řekne absolventka naší fakulty Martina Benešová, která teď na výzkumu těchto léčiv pracuje v Německu. A rádi dodáváme, že velmi úspěšně! Rakovina prostaty stále patří mezi nejčastěji se vyskytující nádorová onemocnění mužů. Za posledních dvacet let se její četnost v České republice téměř ztrojnásobila. Přestože má většina karcinomů prostaty pomalý průběh, vyskytují se i velmi agresivní formy, které postihují hlavně mladší muže. Základním vyšetřením pro detekci tohoto onemocnění je rozbor krve na ukazatel aktivity prostaty, takzvaný prostaticky specifický antigen (PSA). Hladina PSA však nemusí vždy nutně souviset s rakovinou. Dalším důležitým bodem je efektivní léčba pokročilých stadií karcinomů prostaty s rozsáhlým výskytem metastáz, soustředěných nejčastěji v lymfatických uzlinách a v kostech. Mladá talentovaná chemička Martina Benešová ve své přednášce popíše, jak se s touto situací snaží vypořádat tandem tvořený nuklearní medicínou a radiofarmacií. Dnes je v hledáčku vědců především takzvaný prostaticky specifický membránový antigen, PSMA. Ten může sloužit jako vhodný nádorový marker („značka“) nejen pro detekci, ale také pro léčbu rakoviny prostaty. Náš příběh se konkrétně soustředí na vývoj PSMA radiofarmak od samého počátku až po jejich úspěšnou aplikaci na pacientech. Dotkneme se mnoha vědeckých odvětví, zahrnujících radiofarmacii a nukleární medicínu, syntézu na pevné fázi a kombinatoriální chemii, produkci běžných i exotických radionuklidů pro medicínské aplikace, preklinické testování radiofarmak na rakovinných buňkách a zvířecích modelech a v neposlední řadě jejich první testování na lidech. Martina Benešová vystudovala chemii u nás na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nyní úspěšně působí v Německu. Foto: archiv M. Benešové.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.