Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Techniky duševní práce

by · Nov 6, 2016 · 386 views ·

Pojďme se společně zamyslet co to znamená pracovat jako znalostní pracovník, jako programátor. Jak z této činnosti vydat maximum. Jak efektivně využít náš hlavní nástroj - mozek. Přiblížíme si pojmy jako je hluboká práce, inovace, zen programmer a nastavení mysli.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.