Analytické metody se svazky urychlených iontů a jejich další aplikace

by · Dec 16, 2016 · 330 views ·

Přednáška RNDr. Vladimíra Havránka, CSc. z Ústavu jaderné fyziky v.v.i. Akademie věd ČR o různých analytických metodách využívajících svazky urychlených iontů, jejich výhody a nevýhody využití a jejich dalších aplikacích. Přednáška je zaměřena na historický úvod do problematiky, popis jednotlivých analytických metod a je zmíněna i praktická aplikace popsaných analytických metod - RBS, ERDA, PIXE, PIGE, TOF-ERDA, iontový mikrosvazek.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.