Vývěry radioaktivních minerálních vod v lugiku (Český masív): kvantitativní a časový rámec aktivačních procesů

by · Nov 25, 2016 · 382 views ·

Přednáška Mgr. Viktora Goliáše, Ph.D. z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovi o vyvěrajících radioaktivních minerálních vodách v lugiku (Českém masivu) a jejich charakterizaci a studiu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.