Artificial Intelligence and Theorem Proving

by · Jan 26, 2017 · 514 views ·

Pražský informatický seminář

Probereme některé metody umělé inteligence, jimiž se lze učit dokazovat hypotézy nad velkými formálními matematickými korpusy. Tyto metody zahrnují (I) techniky strojového učení, jež se z předchozích důkazů učí navrhovat lemmata co nejrelevantnější pro dokazování dalších hypotéz, (II) metody, které na základě popisů dřívějších důkazů řídí nízkoúrovňové algoritmy vyhledávání důkazů a (III) metody, jež samostatně vymýšlejí vhodné dokazovací strategie pro dané třídy problémů. Ukážu příklady systémů umělé inteligence zahrnujících kladnou zpětnou vazbu mezi indukcí a dedukcí, a předvedu výkonnost současných metod nad velkými knihovnami existujících dokazovacích asistentů, jako jsou Isabelle, Mizar a HOL. Nakonec se zmíním o nově vznikajících systémech umělé inteligence kombinujících techniky statistického větného rozboru neformálních matematických vět se silnými metodami dokazování vět. http://www.praguecomputerscience.cz/