Artificial Intelligence and Theorem Proving

Jan 26, 2017

Speakers

About

Probereme některé metody umělé inteligence, jimiž se lze učit dokazovat hypotézy nad velkými formálními matematickými korpusy. Tyto metody zahrnují (I) techniky strojového učení, jež se z předchozích důkazů učí navrhovat lemmata co nejrelevantnější pro dokazování dalších hypotéz, (II) metody, které na základě popisů dřívějších důkazů řídí nízkoúrovňové algoritmy vyhledávání důkazů a (III) metody, jež samostatně vymýšlejí vhodné dokazovací strategie pro dané třídy problémů. Ukážu příklady systémů umělé inteligence zahrnujících kladnou zpětnou vazbu mezi indukcí a dedukcí, a předvedu výkonnost současných metod nad velkými knihovnami existujících dokazovacích asistentů, jako jsou Isabelle, Mizar a HOL. Nakonec se zmíním o nově vznikajících systémech umělé inteligence kombinujících techniky statistického větného rozboru neformálních matematických vět se silnými metodami dokazování vět. http://www.praguecomputerscience.cz/

Organizer

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Pražský informatický seminář