Watch SlidesLive on mobile devices

Podobnostní vyhledávání v nestrukturovaných datech

by · Feb 23, 2017 · 177 views ·

V dnešní době velkých dat ("Big Data") se stále častěji setkáváme s daty, která pocházejí ze senzorů digitalizujících "signály přírody" a jejichž technická datová struktura slouží pouze k manipulaci a reprodukci. Nejčastěji mezi tato nestrukturovaná data řadíme multimédia (obraz, zvuk), ale senzorová data mohou být daleko rozmanitější.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.