Spring Security prakticky

by · Feb 27, 2017 · 308 views ·

Přednáška je určena těm, kteří se se Spring Security zatím nesetkali nebo setkali jen letmo. Projdeme si základní principy fungování této knihovny, která zajišťuje vyspělou autentizaci a autorizaci v Java aplikacích postavených (nejen) na Springu. Prolétneme v rychlosti i základní bezpečnostní prvky prohlížečů jako CSP, HSTS, HPKP a další security hlavičky, správné nakládání s hesly, některé typy útoků a ochranu proti nim. www.java.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.