Územní plánování v EU - EN

Dec 9, 2016 · 40 views ·

Irena Fialová (Praha), architektka a urbanistka, proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst, zabývá se současnými modely urbanizace, vlivem globalizace na proměn u města. Kateřina Čechová (Praha), architektka se zahraničními zkušenostmi, spolupracovnice Ireny Fialové, odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.