Územní plánování v EU - EN

Dec 9, 2016

About

Irena Fialová (Praha), architektka a urbanistka, proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst, zabývá se současnými modely urbanizace, vlivem globalizace na proměn u města. Kateřina Čechová (Praha), architektka se zahraničními zkušenostmi, spolupracovnice Ireny Fialové, odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst.

Organizer

Categories

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Magistrát hlavního města Prahy