NáZNAK

by · Mar 17, 2017 · 183 views ·

Stavíme mosty mezi slyšícími a neslyšícími pomocí zážitkové hry pro firmy i jednotlivce, kde si slyšící lidé interaktivní formou vyzkouší, jaký je to pocit vnímat svět bez pomoci sluchu. Zjistí, jak například neslyšící vstávají ráno z postele bez našeho běžného budíku, jak se dorozumívají na úřadě či jak se chodí bavit na diskotéky a vnímají hudbu pomocí vibrací. #vnimatsvetjinak Více na: www.naznak.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.