iPatronka

by · Mar 2, 2017 · 475 views ·

Zaměřujeme se na onkologicky nemocné a jejich rodiny. Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení a utřídění informací, mírnění strachu z léčby a osamocení, zprostředkování váznoucí komunikace s rodinou a také pomoc s ujasňováním kompetencí, které se v onemocnění mění. www.ipatronka.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.