Watch SlidesLive on mobile devices

IoT z pohľadu programátora - alebo prečo by tvoj ďalší pet-project mal používať hardwarové tlačítko

by · Apr 1, 2017 · 759 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.