Člověk a příroda: Příliš bohaté pro štěstí? Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají nové nemoci.

by · Apr 25, 2017 · 12,406 views ·

SKAV

Petr Daniš | TEREZA, vzdělávací centrum Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2017 – Škola ve světle celospolečenských změn" konané 25. dubna 2017 v Centru současného umění DOX, Praha. www.ucimekvalitne.cz/2017 Záznam a postprodukce přednášek: Stanislav Miler www.akademie-sobestacnosti.cz