Aktuální legislativní změny v oblasti elektronické komunikace a v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu ke školám

Jun 1, 2017

Speakers

About

Aktuální legislativní změny v oblasti elektronické komunikace a v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu ke školám - Petra Školníková (MŠMT) Školy a školská zařízení mají jako orgány veřejné moci povinnost komunikovat datovou schránkou. Jaké důsledky z toho plynou? Co obnáší nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jak se dotkne činnosti subjektů v resortu školství?

Organizer

About EDUin

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozmitelně širokou veřejnost.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EDUin