Aktuální legislativní změny v oblasti elektronické komunikace a v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu ke školám

by · Jun 1, 2017 · 262 views ·

EDUin

Aktuální legislativní změny v oblasti elektronické komunikace a v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu ke školám - Petra Školníková (MŠMT) Školy a školská zařízení mají jako orgány veřejné moci povinnost komunikovat datovou schránkou. Jaké důsledky z toho plynou? Co obnáší nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jak se dotkne činnosti subjektů v resortu školství?