Proč by měly školy elektronicky podepisovat a pečetit?

Jun 1, 2017

Speakers

About

Proč by měly školy elektronicky podepisovat a pečetit? - Jiří Průša (Akademie CZ.nic) Již téměř rok je účinné Nařízení eIDAS, které upravuje oblast elektronického podpisu, elektronických pečetí (dříve značek) a časových razítek. Nařízení eIDAS spolu se zákonem č. 297/2016 Sb. ukládá školám rovněž povinnost opatřit jejich dokumenty právě těmito elektronickými nástroji. Letmý pohled na webové stránky škol, především základních, však ukazuje, že většina vzdělávacích institucí o této povinnosti zatím neví. Přednáška tak poskytne stručný přehled a návod na to, jaké dokumenty na školním webu by měly být elektronicky podepsané, případně opatřené pečetí.

Organizer

About EDUin

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozmitelně širokou veřejnost.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EDUin