Konference: Czechia - již rok oficiální

Veřejná konference "Czechia - již rok oficiální" proběhla 1.6. mezi 15 - 17 hodinou ve Velké geologické posluchárně. Pořádála ji Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK a jejím cílem bylo seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při používání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména. Vystoupili zástupci řady akademických i neakademických profesí. Moderoval Jakub Železný.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.