Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění

by · May 19, 2017 · 117 views ·

Přednáška Ing. Jána Štullera, vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, na téma rozvoje jaderné energetiky v ČR, o soběstačnosti ČR v oblasti výroby elektrické energie a vizích do budoucnosti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.