Kde končí věda a začíná pseudověda

by · Oct 17, 2017 · 2,875 views ·

GrowJOB Institute

Vědci, stejně jako ostatní lidé, dělají chyby. Před nástrahami jejich klamů by je měla chránit vědecká metoda. Výzkumné postupy ale mají řadu nedostatků. Může tak převládnout tendence člověka klamat sebe sama. Zkreslené výsledky se pak běžně objevují v odborných žurnálech, TED talkcích či knihách respektovaných nositelů Nobelovy ceny. Dozvíte se, jak zvýšit odolnost vůči zkreslením a jakým způsobem rozeznat důvěryhodné studie od těch nespolehlivých.