CF Hero

by · Oct 26, 2017 · 223 views ·

Invoujeme péči o pacienty s Cystickou fibrózou. Vytváříme aplikaci, která jim pomůže zkvalitnit a prodloužit život.