Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Intervence na gastrointestinálním traktu v léčbě obezity a jejich metabolických komplikací

by · Nov 24, 2017 · 70 views ·

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č.25/2017, Společnost pro výživu, z.s.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.