Jak a proč se ptáci stěhují do měst?

Nov 28, 2017

Speakers

About

Urbanizace je – hned po globální změně klimatu – jedním z hlavních celosvětových trendů, které vidíme v současném světě. Po roce 2010 městské obyvatelstvo v globálním měřítku dokonce už převažuje nad mimo-městským. Do měst se však nestěhují jen lidé. Nejnápadnějšími a relativně nejlépe prozkoumanými organismy měst jsou ptáci. Ve městech některé druhy dosahují i mnohonásobně vyšší hnízdní hustoty než mimo města – u vrabce domácího asi 100-krát. Tyto změny jsou dynamické, např. v Olomouci pozorujeme nárůst počtu holubů hřivnáčů, drozdů kvíčal či lejsků šedých. Městské prostředí pro tyto přistěhovalce poskytuje podmínky, které se podstatně liší od okolní krajiny: průměrná teplota ve větších městech je i o několik stupňů Celsia vyšší než v okolí (efekt městského tepelného ostrova) a navíc jsou zde asi o třetinu vyšší srážky. To vede k delší vegetační sezoně, mírnějším podmínkám v zimě a to i v důsledku přikrmování člověkem. Některé druhy ptáků z toho umí těžit, zvláště ty, které dokáží přítomnost člověka tolerovat (např. drozdovití), jiným tyto výhody nejsou dostupné právě proto, že tyto druhy mají silnější antipredační chování a jsou proto i plašší před člověkem (např. lejsci kromě lejska šedého). Městští ptáci prodělávají řadu proměn své hnízdní biologie, což je dáno jejich vyšší hnízdní úspěšností. Nicméně ekologické vztahy ve městech jsou komplikované – právě vyšší hnízdní úspěšnost je v nápadném kontrastu se zvýšeným výskytem predátorů ptačích hnízd ve městech, tzv. predátorský paradox. Nicméně nejzajímavější je asi následující paradox: o městských ptácích, tedy o těch, které máme přímo pod nosem, víme zatím velice málo. Většina studií ptáků totiž probíhala až do nedávné minulosti mimo města, nejčastěji v hospodářských lesích, polních kulturách nebo v rákosinách. Města byla donedávna přehlížena: vždyť 90 % článků městských ptácích, které v historii vyšly (přes 1000 prací), bylo zveřejněno až v posledním desetiletí!

Organizer

About Naše příroda

Naše příroda, z.s., je nezisková organizace vydávající stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států. Časopis vychází již desátým rokem a jeho poselství spočívá nejen v naučném charakteru, čtenářům časopisu redakce připravuje zajímavá témata, která nenásilným způsobem formují osobní přístup ke vnímání přírody, uvědomění si její jedinečnosti a významu ochrany. Od roku 2015 je organizace také pořadatelem konference Naše příroda, která se koná každým rokem na konci listopadu v Olomouci. Přednášky všech ročníků mohou shlédnout ve zde umístěných videoprezentacích i Ti, kteří se nemohli osobně zúčastnit :-) Informace o konferenci: www.konference-priroda.cz Informace o časopise: www.nasepriroda.cz FB: www.facebook.com/nasepriroda

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Naše příroda