Když záření léčí

Dec 14, 2017

Speakers

About

Volný cyklus přednášek a seminářů který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. 495. přednáška Ing. Dana Drábová, Ph.D. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) Ionizující záření v medicíně bylo poprvé vědomě použito na přelomu 19. a 20. století po objevu paprsků X. V uplynulých více než sto letech radiologie doznala značného rozvoje a dnes je jedním z neodmyslitelných základních prostředků pro diagnostiku a terapii. Ročně se celosvětově provede na 10 miliónů radioterapeutických výkonů při léčbě onkologických pacientů, 35 miliónů vyšetření s využitím radiofarmak a přes 4 miliardy radiodiagnostických vyšetření s využitím rentgenových zobrazovacích metod. Při využití zdrojů ionizujícího záření je však pacient - stejně jako při využití jiných léčiv či prostředků - vystaven potenciálnímu riziku. Lékař ve spolupráci s radiologickým fyzikem a ve vzájemné shodě s pacientem hledá nejúčinnější a nejprospěšnější metodu a postup léčení. Hledání je to nelehké, před rozhodnutím musí pro všechny dostupné možnosti pečlivě a poučeně zvážit možná rizika a přínosy.

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker