Dvě stě let sporu o RKZ – Rukopisy z pohledu chemie

Nov 21, 2017

Speakers

About

Dne 16. září 1817 byl nalezen Rukopis královedvorský, na podzim téhož roku pak Rukopis zelenohorský. Odpověď na otázku, jak staré tyto texty jsou, však nebyla ani po dvou stech letech od jejich objevu nalezena. Přednáška přinese trochu neobvyklí pohled na oba texty: podíváme se na jejich chemickou podstatu a na to, co z ní pro případnou dataci vzniku RKZ plyne. Budou zmíněny i novější metody pro průzkum starých rukopisů.

Organizer

About Chemické úterky

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se startuje začátkem nového semestru projekt pravidelných úterních přednášek s názvem Chemické úterky. Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace chemických témat s ukázkami praktických experimentů. Přednášky jsou určeny pro studenty jak vysokých, tak středních škol, pedagogy, ale také pro laiky bez omezení věku zajímající se o chemii.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker