Rozvoj a potřeby dětí – co říkají výzkumy

Feb 1, 2018

Speakers

About

Mgr. Petr Daniš / ředitel vzdělávacího centra Tereza Vystudoval filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Zabývá se šířením a kvalitou environmentální výchovy. Vedle dlouholetého působení v Tereze je také předsedou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Napsal knížku „Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“.

Organizer

About Nadace Proměny Karla Komárka

Jde nám o kvalitní veřejný prostor pro lepší život ve městech. Pomáháme s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začínáme u těch nejmenších.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Nadace Proměny Karla Komárka