Rozvoj a potřeby dětí – co říkají výzkumy

by · Feb 1, 2018 · 1,637 views ·

Nadace Proměny Karla Komárka

Mgr. Petr Daniš / ředitel vzdělávacího centra Tereza Vystudoval filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Zabývá se šířením a kvalitou environmentální výchovy. Vedle dlouholetého působení v Tereze je také předsedou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Napsal knížku „Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“.