Panelová diskuze

V odborné panelové diskuzi bude dítě ve společném vzdělávání nahlíženo komplexně s ohledem na jeho zdravý vývoj, odolnost, nakládání s vlastními potřebami, vztahy v rodině a možnost obstát v budoucím životě. V trojúhelníku dítě–rodič–škola bude hledána cesta vzájemného porozumění bez předsudků a s pochopením pro vzájemná očekávání, ale i míjení jednotlivých stran. (PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, Linda Malenovská, Mgr. Robert Čapek, Ph.D.).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.