Panelová diskuze

Apr 17, 2018

Speakers

About

V odborné panelové diskuzi bude dítě ve společném vzdělávání nahlíženo komplexně s ohledem na jeho zdravý vývoj, odolnost, nakládání s vlastními potřebami, vztahy v rodině a možnost obstát v budoucím životě. V trojúhelníku dítě–rodič–škola bude hledána cesta vzájemného porozumění bez předsudků a s pochopením pro vzájemná očekávání, ale i míjení jednotlivých stran. (PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, Linda Malenovská, Mgr. Robert Čapek, Ph.D.).

Organizer

About RAABE

Nakladatelství odborných publikací pro školství, medicínu a veřejnou správu.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow RAABE