Jak z webu udělat funkční nástroj školního marketingu

Jun 6, 2018

Speakers

About

Víte, kolik návštěvníků odradí nevzhledný web? A kolik web nepřehledný? Jak zvýšit zájem o školu a posílit její identitu? Prakticky na příkladech ze školních webů: co znamená atraktivní web, uchazeč resp. rodič jako klíčový návštěvník, propojení webu a offline kampaní, měření výkonnosti webu a proč si web uživatelsky testovat.

Organizer

About EDUin

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozmitelně širokou veřejnost.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker