Ochrana osobních údajů ve školství a na webových stránkách škol po zavedení GDPR

by · Jun 6, 2018 · 124 views ·

EDUin

Přehled a připomenutí pravidel pro práci s osobními údaji a zdůraznění změn, které přináší letošní rok, se zaměřením na zpracování prováděná školami. V druhé části příspěvku se zaměříme na běžné situace zveřejňování příspěvků na internetových stránkách školy, ve kterých jsou zveřejňovány osobní údaje žáků, učitelů či jiných osob. Na příkladech bude demonstrováno, jaký typ příspěvků může být zveřejněn na základě oprávněného zájmu školy a pro jaké příspěvky bude potřeba souhlasu subjektu údajů.