A přece se točí - doleva, či doprava?

Oct 9, 2018

Speakers

About

Pravotočivost/levotočivost je jiným vyjádřením pojmu chiralita. Ta popisuje vztah předmětu a jeho zrcadlového obrazu, které není možné ztotožnit. Fenomén chirality se prolíná řadou vědních oborů, technologií i každodenní praxí a projevuje se od nanosvěta po vesmír. V přednášce se chiralita prezentuje zejména v kontextu chemie a příbuzných disciplín, jako je fyzika a biologie. V úvodu se vysvětlují klíčové pojmy a zmiňují se metody studia chirality. Diskutuje se mimo jiné chirální struktura chemických sloučenin a její význam pro architekturu a funkci biomolekul, vznik homochirality biomolekul spojený s původem života na Zemi, způsob přípravy šroubovicových uhlíkatých molekul s uvedením jejich unikátních vlastností či vliv chirálního prostředí na spin procházejících elektronů. Nakonec jsou nastoleny zatím nezodpovězené otázky týkající se chirality v přírodních vědách.

Organizer

About IOCB Prague

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences is a leading scientific institution in the Czech Republic. Its primary mission is basic research in the fields of chemical biology and medicinal chemistry, organic and material oriented chemistry, chemistry of natural compounds, biochemistry and molecular biology, physical chemistry, theoretical, and analytical chemistry. The Institute’s emphasis on interaction between chemistry and other sciences leads frequently to medicinal and other applications. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce. Jejím hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow IOCB Prague