Sysli na vinici

Nov 28, 2018

Speakers

Organizer

About Naše příroda

Naše příroda, z.s., je nezisková organizace vydávající stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států. Časopis vychází již desátým rokem a jeho poselství spočívá nejen v naučném charakteru, čtenářům časopisu redakce připravuje zajímavá témata, která nenásilným způsobem formují osobní přístup ke vnímání přírody, uvědomění si její jedinečnosti a významu ochrany. Od roku 2015 je organizace také pořadatelem konference Naše příroda, která se koná každým rokem na konci listopadu v Olomouci. Přednášky všech ročníků mohou shlédnout ve zde umístěných videoprezentacích i Ti, kteří se nemohli osobně zúčastnit :-) Informace o konferenci: www.konference-priroda.cz Informace o časopise: www.nasepriroda.cz FB: www.facebook.com/nasepriroda

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Naše příroda