Teams of autonomous cooperating micro aerial vehicles: From theory to applications

Nov 29, 2018

Speakers

About

Deployment of large teams of Micro Aerial Vehicles (MAVs) in real-world (outdoor and indoor) environments without precise external localisation or motion capture systems is very challenging. I will present the latest results of our endeavor towards fully autonomous compact flocks of MAVs with onboard artificial intelligence, which was achieved by the Multi-robot Systems group at the Czech Technical University in Prague together with Vijay Kumar Lab at the University of Pennsylvania. Stabilization, control, and motion planning techniques for steering swarms and formations of unmanned MAVs will be discussed in the talk. We shall focus on biologically inspired techniques that integrate swarming abilities of individual particles with a Model Predictive Control (MPC) methodology respecting the fast dynamics of unmanned quadrotors. Besides the basic principles of formation flying and swarm stabilization, examples of real-world applications of the introduced methods will be shown in complex indoor and outdoor experiments. First, we show how we use MAVs for indoor documentation of large historical objects (cathedrals) by formations of cooperating MAVs, where one MAV carries a camera and its neighbors carry light sources with the possibility to set a relative angle between the camera axis and the lights as required. Second, we demonstrate cooperative manipulation of large objects by a pair of MAVs developed for the international MBZIRC competition. Last, we present the fully autonomous flying robot Eagle.one hunting for unauthorized drones.

Organizer

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker