Posilujeme Česko

by · Dec 6, 2018 · 134 views ·

Posilujeme Česko je název celonárodní iniciativy na podporu neziskových organizací, zviditelnění jejich významu a přínosu pro celou naší společnost. Neziskové organizace plní roli strážců hodnot demokracie, solidarity, rovnosti a tolerance ve společnosti. Veřejnost si zaslouží být objektivně informována o tom, co dělají. www.posilujemecesko.cz