Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

Apr 16, 2019

Speakers

About

Cílem příspěvku bude informovat o aktuálním stavu práce na Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a o tom, jak budou práce probíhat dále. Autor se zaměří především na hlavní východiska a principy, na jejichž základě je strategie připravována. Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2019 – Data! Zvednou nás ze židle?“ konané 16. dubna 2019 v Centru současného umění DOX, Praha. https://ucimekvalitne.cz/2019/

Organizer

About SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker