Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

by · Apr 16, 2019 · 354 views ·

Cílem příspěvku bude informovat o aktuálním stavu práce na Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a o tom, jak budou práce probíhat dále. Autor se zaměří především na hlavní východiska a principy, na jejichž základě je strategie připravována. Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2019 – Data! Zvednou nás ze židle?“ konané 16. dubna 2019 v Centru současného umění DOX, Praha. https://ucimekvalitne.cz/2019/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.