Integrace psychedelické zkušenosti

by · Oct 19, 2019 · 342 views ·

Beyond Psychedelics

Odborné konference a další aktivity bychom nemohli realizovat bez finančních darů našich podporovatelů. Děkujeme! Podpořte nás i Vy na www.beyondpsychedelics.cz V terapeutické praxi se objevuje čím dál více lidí, kteří prožívají náročné stavy související s jejich psychedelickými zážitky. Přestože užití psychedelik může být potenciálně přínosné, reálná rizika pro psychické zdraví zde jsou. I zkušení cestovatelé mohou být zaskočeni silou zážitku, který v nich otevře něco, na co nebyli připraveni. Zaměříme se proto na důležitost zpracování témat, které se v nás otevřely, včetně obtížných zkušeností a na základní principy integrační práce.