Jak se zkoumá nejlehčí známá částice – neutrino

by · Oct 31, 2019 · 1,124 views ·

Fyzikální čtvrtky

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky Řež, AV ČR, v. v. i. & FJFI, ČVUT v Praze): Jak se zkoumá nejlehčí známá částice – neutrino