Práce s důkazy a Bayesovská logika

by · Nov 26, 2019 · 329 views ·

GrowJOB Institute

Informační komplexita světa exponenciálně narůstá, ale naše oči a uši jsou stále očima a ušima pračlověka a náš mozek uvažuje stejně jako v dobách před desetitisíci let. Přesto máme šanci si i ve složité a propletené síti všech možných informací uchovat zdravý úsudek, jen musíme umět v tu správnou chvíli vypnout autopilota. A co zapnout? Bayesovskou logiku, která je založena na dovednosti správně pracovat s pravděpodobnostmi. Nerodíme se s ní, ale dispozice k ní si všichni neseme, stačí je jenom rozvinout – stejně, jako se všichni můžeme naučit třeba jezdit na kole. No, a pak už nám to jde vlastně úplně samo!