Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality

by · Nov 26, 2019 · 403 views ·

GrowJOB Institute

Bob Kartous je vedoucím komunikace a analýzy think - tanku EDUin. Na Vysoké škole ekonomiky a managementu se podílí na vzniku koncepce profesně orientované VŠ pro 21. století. Dlouhodobě spolupracuje s Aspen Institute Central Europe a s centrem současného umění DOX. Je mluvčím Českých elfů, skupiny bojující proti dezinformacím v českém kyberprostoru. Je editorem kritického deníku Britské listy.