Paul Stirton: Jan Tschichold a nová typografie

by · Dec 4, 2019 · 139 views ·

Záznam ze setkání zaměřeného na roli grafického designu jako prostředku šíření uměleckých myšlenek. Úvodní slovo tentokrát přednesl Paul Stirton z Bard Graduate Center a to na téma Jan Tschichold a nová typografie. Ukázal nám jak využívali grafický design dadaisté a konstruktivisté, ale i nové generace umělců střední Evropy 20. a 30. let. Mezi ně patřil také typograf Jan Tschichold, který svými publikacemi výrazně přispěl k formování nové fotografie a typofoto. Tschicholdova teorie se zároveň projevila i v díle českých designérů Ladislava Sutnara a Karla Teigeho. Paul Stirton je hostem výzkumného týmu projektu Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918–1939, jehož předmětem jsou formy kontinuity přetrvávající v umění střední Evropy po zdánlivě fatálním zlomu, který v roce 1918 způsobil politický rozpad Rakouska-Uherska. Více o projektu si můžete přečíst na: https://craace.com/ Našimi hosty byli: PhDr. Marta Sylvestrová - vedoucí sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně a kurátorka Bienále Brno. Zabývá se zejména současným grafickým designem a českou grafikou 20. století, má však zájem i o design v Asii, zejména design japonský (mimo českých periodik publikuje také v časopisech východní Asie). Pravidelně přednáší na Letní škole grafického designu v Praze a na univerzitách ve Spojených státech. Matej Vojtuš - studuje v Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM a zároveň aktivně působí na české i slovenské designové scéně (v roce 2018 dokonce získal slovenskou Národnú cenu za komunikačný dizajn). Matej se momentálně věnuje grafickému designu a tvorbě písma pod hlavičkou Regular Lines společně s kolegou Jozefom Ondrikom, ale v minulosti působil třeba v nakladatelství Host. Video na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GcH59YM5pMQ Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1304776743057659/ Náš Facebook: https://www.facebook.com/seminart.muni/