Černobyl: Seriál a realita

Dec 5, 2019

Speakers

About

539. přednáška Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB): Černobyl: Seriál a realita

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 1 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.1%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker