Elektromagnetické záření z mobilních sítí

Feb 13, 2020

Speakers

About

Martin Mikulec prezentuje infomace o elektromagnetickém záření, vysílacích spektrech, vyvoji mobilních sítí, 5G sítich ve světě a v ČR. Natočeno na diskuzi s občany Jeseníku 13.2.2020 - https://www.facebook.com/events/2582487455152808/ Další přednášky o vluvech mobilních sítí na naše zdraví najdete zde: www.akademie-sobestacnosti.cz

Organizer

About Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Činnost Akademie soběstačnosti můžete podpořit a zakoupením Klubového členství nebo poskytnutím daru na náš transparentní účet: 2300612593/2010 nebo na http://www.akademiesobestacnosti.cz/getcredit.php Více informací, přednášek a videí najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Akademie soběstačnosti