PrPom

by · Sep 10, 2020 · 36 views ·

Impact Hub Praha

Probudíme v tobě hrdinu: učíme první pomoc zážitkem! Zbavíme tě strachu, nervozity a obav z toho, že až bude někdo v tvé blízkosti potřebovat pomoc, nezvládneš to. Díky výuce první pomoci zážitkem změníme tvůj srdeční rytmus z oběti na hrdinu! Více na https://prpom.cz